Thai  Thai

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 

 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ครอบคลุมพื้นที่ป่ารอยต่อสองจังหวัด คือ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย มีสัตว์ป่าชุกชุมรวมทั้งนกชนิดต่าง ๆ ตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเขาสูงผ่านจุดชมวิวริมหน้าผาสวยงาม อาทิ ผากลางโหล่น ผาล้อม ผากอง นอกจากนั้นยังมีถ้ำและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง
   
 • สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ
    - ถ้ำผาหงษ์ 
    - น้ำตกทรายทอง
    - น้ำตกเหวทราย 
    - น้ำผุด 
    - น้ำตกตาดพรานบา 
    - ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
    - สวนสนบ้านแปก 
    - สวนสนภูกุ่มข้าว 
    - น้ำตกซำผักคาว 
    - จุดชมวิวภูค้อ 
    - ป่าเปลี่ยนสี อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 67-70 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปีผืนป่าบริเวณนี้จะผลัดใบเปลี่ยนสีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม
    - ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง) ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 69 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ระยะทางเดินประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางเดินค่อนข้างลำบาก ใช้เวลาเดินประมาณ 6-7 ชั่วโมง เป็นป่าที่สวยงาม ลักษณะเด่นเป็นภูเขาที่มีที่ราบบนยอดเขาคล้ายกับภูกระดึงแต่เล็กกว่า
   
 • อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เด็ก ราคา 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท เด็ก ราคา 100 บาท
   
 • การเดินทาง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 50 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 เส้นเพชรบูรณ์-หล่มสัก ถึงสี่แยกหล่มสักประมาณ 39 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ และถ้าเดินทางโดยรถประจำทางสามารถขึ้นรถจากจังหวัดขอนแก่น หรืออำเภอหล่มสักซึ่งรถจะผ่านหน้าทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com