Thai  Thai

น้ำตกศรีดิษฐ์

 

  • น้ำตกศรีดิษฐ์ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อซึ่งมีธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อยู่ในลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ติดกับบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำตกเป็นหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สามารถพักผ่อน รับประทานอาหาร ลงเล่นน้ำ และซื้อของที่ระลึกของชาวเขากลับบ้านได้ 
     
  • บริเวณริมน้ำมี บ้านพักของ ผกค. ที่เคยอาศัยอยู่  มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เช่น ครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว เป็นต้น คาดว่าเคยเป็นแหล่งผลิต และสะสมเสบียงอาหารของ ผกค. ซึ่งสิ่งของบางอย่างก็ยังคงเหลือให้เราได้ชมอยู่

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com